Elektroteknik

Volt-ampere-metod för mätning av aktiva resistanser

Volt-ampere-metoden är en indirekt metod för att mäta aktiva resistanser. Värdet på det uppmätta motståndet bestäms genom beräkning med hjälp av Ohms lag från de uppmätta värdena för spänning och ström.

volt ampere metod

För mätning av små resistanser ( Rv >> Rx) vi använder ledningsdragning a). För mätning av stora resistanser (Rx >> Ra ) använder vi ledning b). Om vi inte vill göra stora fel vid mätningen måste vi också ta hänsyn till mätinstrumentens inre resistanser Rv och Ra.

Metalliska resistiva material för uppvärmningsändamål

Mätning av den voltammetriska egenskapen hos en halvledardiod

Halvledardiodernas spänningsegenskaper uttrycker spänningens beroende av strömmen eller strömmens beroende av spänningen. Dioden kan anslutas i framåt- eller bakåtriktad riktning. En diod som är ansluten i direkt riktning kännetecknas av att genomströmningen Ip är beroende av den likspänning som är ansluten till dioden i direkt riktning. En diod som är ansluten i omvänd riktning kännetecknas av att startströmmen Iz är beroende av den likspänning som är ansluten till dioden i omvänd riktning.

Volt-ampere-metod för mätning av aktiva resistanser

Balding och hur man motverkar det , Håravfall hos män

Halvledardiodernas volt-ampere-egenskaper mäts punkt för punkt med en likström. De tillåtna värdena för fram- och backspänning beror på vilken diod som används och kan hittas i katalogen enligt tillverkarens uppgifter. Om de överskrids kan dioden och eventuellt även mätinstrumentet förstöras.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button