Elektroteknik

Hydrauliska förstärkare

Hydrauliska förstärkare används överallt där höga transienta krafter och hög driftsäkerhet krävs. Den används främst inom olika sektorer inom metallurgi-, energi-, kemi- och flygindustrin. Hjälpenergin levereras i form av trycksatta vätskor, oftast tunna oljor på grund av deras smörjande och konserverande effekter.

Hydrauliska booster är indelade i:

– munstycken,

– sliders.

Hydraulisk förstärkare med svängmunstycke

hydraulisk förstärkare med svängande munstycke

Förstärkaren har ett oscillerande munstycke, vars rörelse styrs av ett mätelement. Från munstycket strömmar trycksatt olja mot två koniskt expanderande kanaler där hastigheten ändras till oljetryck.

de bästa skämten i världen

 

Om munstycket är exakt centrerat är trycket i båda kanalerna lika. Om munstycket avböjs åt ena eller andra hållet uppstår en tryckförändring i hydraulsystemet. Den resulterande tryckskillnaden p2 – p1 verkar på båda sidor av det hydrauliska ställdonet. Kolven flyttas tills trycket i båda kanalerna är lika, d.v.s. tills munstycket återgår till mittläget.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button