Elektroteknik

Omvandlare av elektricitet

I allmänhet är kraftomvandlare enheter som ändrar parametrarna för elektrisk energi – spänning, ström, frekvens. På används för närvarande halvledaromvandlare som strömriktare. En effektomvandlare med halvledare använder egenskaperna hos laddningsbärarnas rörelse i halvledarmaterial – halvledarkomponenter – för sin drift. De mest använda halvledarkomponenterna för kraftförsörjning är kiselhalvledardioder och tyristorer.

Metoder för omvandling av elektriska parametrar i kraftomvandlare:

elomvandlare

Följande typer av växelriktare är resultatet av hur de elektriska parametrarna omvandlas:

1. Likriktare – är en växelriktare som är konstruerad för att omvandla växelspänning (ström) till likspänning (ström),

2. växel riktare – är en växelriktare som är konstruerad för att omvandla likspänning (ström) till växelspänning (ström),

3. DC/DC-omvandlare – är en växelriktare som är konstruerad för att ändra likspänningens medelvärde,

4. Växelriktare – är en växelriktare som är konstruerad för att ändra parametrarna för växelström (spänning):

a) Växelspänningsomvandlare – ändrar det effektiva värdet på växelspänningen samtidigt som frekvensen bibehålls,
citat om döden

b) Frekvensomvandlare – omvandlar växelström med en frekvens till växelström med en annan frekvens,

c) Fasnummerväxlare – ändrar antalet faser i kraftsystemet,

d) Impedansomvandlare – den är utformad för att kompensera reaktiv effekt.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button