Elektroteknik

Coulombs lag allt om Coulombs lag

Vad är coulombs lag , ordalydelsen i coulombs lag . Formel för Coulombs lag .

Coulombs lag

Coulombs lag: Kraftens storlek mellan två punktformiga kroppar . Som är laddade är direkt proportionell mot storleken på produkten av dessa laddningar och omvänt proportionell mot kvadraten på avståndet mellan dem.Läs också El. fält och kroppar i el. fält

Formel för coulombs lag

Konstant i Coulombs lag

Coulombs lag konstant

Coulombs lag är en fysisk lag som uttrycker storleken och riktningen på den kraft som utövas av ett statiskt elektriskt laddat objekt av små dimensioner (helst en punkt) på en annan kropp. Lagen är uppkallad efter dess upphovsman Charles Augustin de Coulomb.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button