Elektroteknik

Primära källor för elproduktion

Primära källor för elproduktion:

Primära energikällor delas in i:

Elektrisk värme

1. icke-förnybara :Primära källor för elproduktion

– är sådana vars tillgångar är begränsade, uttömliga och minskar med användningen. Till dessa Källorna omfattar:

a) Fossila bränslen – (i vilka energin är kemiskt bunden), kan vara fasta (stenkol, brunkol, torv), flytande (olja) och gasformiga (naturgas),

(b) Kärnbränsle – (naturligt uran, plutonium).

2. förnybar 

– är de som är naturligt förnybara eller outtömliga när det gäller mänsklig konsumtion. Dessa inkluderar vattenkraft, solenergi, vindenergi, geotermisk energi, havs- och marin energi (tidvatten, vågor och strömmar), biomassa.

Oljigt hår: 5 huskurer

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button