Elektroteknik

Elektroteknik

1.Elektromagnetisk induktion, egen och ömsesidig induktans

2.Ledning av elektrisk ström i gaser

3.Likström och växelström

4.Generering av elektrisk växelspänning och växelström

5.Koppla trefassystemet till stjärnan (Y) och triangeln (D)

6.Intrinsiskt fotoelektriskt fenomen hos halvledare

7.Ledande material i elektroteknik

8.Termoplaster, reaktoplaster, elastomerer

9.Material för elektriska kontakter

10.Metalliska resistiva material för uppvärmningsändamål

11.Material för magnetiska kretsar

12.Kisel (Si)

13.Elektrolyter

14.Ackumulatorer

15.Korrosionsskydd

16.Korrosionsbildning genom vagabonderande strömmar

17.Impregnering av lindning

18.Elektrotekniska komponenter

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button