Elektroteknik

Elektrisk drivning

En elektrisk drivanordning är ett system av elektrotekniska anordningar för elektromekanisk omvandling av energi (kraftomvandlare, elmotor, koppling, växellåda) och anordningar för generering, överföring och bearbetning av signaler som styr denna elektromekaniska omvandling (styrenheter, sensorer, givare, instrumentering).

De ingående styrsignalerna bestäms av operatören eller den överordnade automaten. De utgående storheterna är parametrarna för den mekaniska rörelsen. Informationsdata på tillstånd på enheter som är en del av den elektriska drivningen används som återkopplingssignaler.

Den elektriska drivningens uppgift är att föra den drivna arbetsmekanismen eller det bearbetade ämnet till önskat rörelsetillstånd.

Fördelar med eldrift jämfört med andra drivsystem:

– arbetar med lättillgänglig energi,

– enkel strömförsörjning till motorn,

– enkel anslutning till kontroller,

– fördelaktiga dynamiska egenskaper,

– relativt enkelt underhåll,

– låga drift- och underhållskostnader,

– ren drift,

– Miljövänlig .

pengar för registrering

Lägesreglering av elektriska ställdon

Ställdon med lägesreglering kallas även lägesservomekanismer. Positionskontroll är vanligt förekommande i verktygsmaskiner. De säkerställer att den ingående styrsignalen är anpassad till en specifik rotationsvinkel för motoraxeln. Med analoga metoder uppnås en noggrannhet på 1% av det totala området. När högre noggrannhet krävs implementeras positionskontroll med digitala metoder.

Enligt arten av den positionella informationen skiljer vi mätning:

– stegvis

– absolut

Vid inkrementell mätning – utvärderas och överförs endast förändringen i position.

Vid absolut mätning – positionsinformationen är i hela värdeområdet.

I verktygsmaskiner är fotoelektrisk pulsmätning en av de mest använda metoderna, som består av växelvis belysning och mörkläggning av en fototransistor med en rörlig mask. Masken kan vara en skiva eller en linjal. Skivan (linjalen) har regelbundet fördelade genomskinliga och ogenomskinliga områden. Om positionen ändras (ratten roteras eller linjalen flyttas) ändras ljuspulserna, som fototransistorn omvandlar till spänningspulser. Genom att utvärdera antalet pulser får vi information om positionsförändring (rotation eller förskjutning) eller total positionsinformation. Alla aktiviteter utförs med elektronisk utrustning.

Automatisk positionsreglering delas in i:

– kontroll av spårningsläge,

– övergripande positionskontroll.

Vid positionsstyrning med tracking – styrsignalen varierar kontinuerligt, motorn behöver bara följa styrvariabeln med acceptabel noggrannhet. Det används t.ex. i drivningen av matningar till programstyrda verktygsmaskiner.

Vid målpositionsstyrning – styrvariabeln varieras med ett hopp, vilket ger ett kommando att rotera rotorn med en viss vinkel mot målpositionen.

Om frekvensomriktaren ska vara stabil, dynamisk och optimal på samma gång måste styrningen utvärdera effektsektionens momentana tillstånd. Adaptiv styrning uppfyller detta krav. De vanligaste adaptiva kontrollerna :

– Adaptiv reglering av motorarmaturström som matas från tyristorlikriktare

– Adaptiv motorvarvtalsreglering för variabelt magnetiskt flöde

– adaptiv positionsreglering

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button