Elektroteknik

Skäl för att införa alternativa sätt att generera elektricitet

Tankarna på alternativ för elproduktion väcktes av energikrisen i början av 1970-talet. åren av förra seklet, varefter USA och andra industriländer började söka efter alternativa sätt att generera elektricitet.

I dagsläget är drivkraften för alternativa (icke-traditionella) elkällor främst av skäl:

– Den globala elförbrukningen ökar,

– Klimatförändringar med ökad förekomst av extrema väderförhållanden,

– Minskande reserver av fossila bränslen (kol, olja, naturgas),

– Med ökande tryck på fossila resurser ökar potentialen för krigföring,

– byggandet av värmekraftverk ökar utsläppen av växthusgaser,

– byggandet av stora vattenkraftverk innebär en betydande störning av det ursprungliga ekosystemet,

Skämt om djur

– Kärnkraftens framtid är osäker på grund av olösta problem med lagring och hantering av kärnavfall samt hotet om en miljöolycka.

Eftersom Europeiska unionen är beroende av import av primära energikällor, har länderna i Europeiska unionen antagit en förordning om att generera 20% av sin el från alternativa (icke-traditionella) källor (sol, vind, biomassa, geotermisk energi, små vattenkraftverk och ocean) från och med 2010.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button