Elektroteknik

Korrosionsskydd

Korrosionsskydd

  • Korrosion är den deformation som metaller och legeringar utsätts för av omgivningen. På så sätt förlorar föremål av metaller och legeringar sin glans, sitt yttre utseende och ibland till och med sin form och sammanhållning. Korrosionsskydd gäller inte bara de slutliga (färdiga) produkterna, utan även komponenter och delar, halvfabrikat, som kan korrodera under produktion, lagring, transport etc.
  • Korrosionsskydd kan delas in i tillfälligt skydd och slutligt skydd.

Tillfälligt skydd kallas också för konservering. Dess uppgift är att förhindra eller begränsa all korrosionsframkallande påverkan under en viss tidsperiod. Konserveringsmedel, oljor, vaselin, pastor, vaxer, sprayer etc. används för tillfälligt korrosionsskydd (konservering). Konserveringsmedlet måste vara lätt att avlägsna (vanligtvis genom upphettning till en viss temperatur).

Enligt deras effekt delas konserveringsmedel in i:

  •  tätningsvaxer – bildar ett skyddande skikt på ytan av metallen,
  • korrosionsinhibitorer – genom absorption bildar de en tunn film på ytan av metallytan,
  • korrosionsdestimulatorer – binder korrosionsframkallande atmosfäriska beståndsdelar.

Slutligt korrosionsskydd är bildandet av ett skyddande skikt på ytan eller insidan av en komponent, produkt eller anordning för att skydda den mot en miljö som kan orsaka korrosion under en tillräckligt lång tidsperiod. Det slutliga skyddet mot korrosion (korrosionsskydd) utförs med organiska beläggningar, ytbehandling, kemisk behandling, galvanisering och mekanisk plätering.

Organiska belägg ningar – dessa inkluderar olika beläggningar (emaljer) med hög korrosionsskyddande prestanda som appliceras på metallen med pensel, rulle eller sprutpistol. 

Ytförädling – består i att bilda beläggningar av syntetiskt hartspulver genom att spruta det på metall som värmts upp till 80ºC och sedan härda det vid 200ºC.

Kemisk plätering – är bildandet av ett metallskikt från en ädelmetall till en mindre ädelmetall utan påverkan av en direkt elektrisk ström. I grund och botten är det nedsänkning av en metalldel i ett lämpligt pläteringsbad.

Elektroplätering – metallbeläggningar av ädelmetaller på mindre ädelmetaller i speciella elektrolytiska bad med hjälp av direkt elektrisk ström (krom-, nickel-, koppar-, tenn-, silver-, guldplätering etc.).

Mekanisk plätering – här bildas skikt av varierande tjocklek även på metaller och legeringar på vilka ädelmetaller inte kan elektropläteras.

Mekanisk plätering omfattar:

  • Lösningssänkning – endast metaller som inte bildar legeringar med lägre smältpunkt med den upplösta metallen kan bearbetas på detta sätt, så att det inte finns någon risk för att föremålet smälter eller deformeras.
  • metallsprutningsmetod – alla material med en smältpunkt under 1600 °C är lämpliga för sprutning. Speciella pistoler och utrustning används för sprutning.
  • metallplätering – ett skikt av en ädlare metall pläteras på basmetallen genom gjutning, valsning, sammanfogning eller svetsning.
  • diffusionsplätering – grundförutsättningen är en god diffusion av metallpulver eller -ånga i den mindre ädla metallen.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button