Elektroteknik

Metalliska resistiva material för uppvärmningsändamål

Metalliska resistiva material för uppvärmningsändamål

 • Det primära kravet är förmågan att arbeta under tillräckligt lång tid vid högre temperaturer i intervallet 500 till 1350 °C.
 • Motståndet mot höga temperaturer beror på legeringens smälttemperatur och det skyddande oxidskikt som bildas på ytan av trådarna eller remsorna.
 • Värmebeständigheten kan ökas genom att ett skyddande skikt appliceras på trådarnas yta.
 • Olika legeringar används som resistiva material för uppvärmning:

Ni-Cr-legeringar (krom-nickel)

 • innehåller 80 % nickel och 20 % krom.
 • De används för tillverkning av värmeelement för hushålls- och industriella värmeapparater upp till en temperatur på 1200 ºC. värphöns
 • De är mycket motståndskraftiga mot oxidation, kemisk påverkan och stötar.
 • Nackdelen är det höga priset på grund av den höga nickelhalten.

Cr- Ni -Fe (krom – nickel – järn) legeringar

 • är billigare, men har sämre egenskaper, deras arbetstemperatur är från 900 – 1200 °C.
 • Nickelhalten brukar ligga på 20-80% och kromhalten på upp till 26%.
 • Deras motståndskraft mot oxidation minskar med ökande järnhalt.
 • Legeringar av denna typ betecknas CN 20, CN 30, CN 60, CN 80, där siffran anger nickelhalten i %.

Fe-Cr-Al-legeringar (Fechral), (järn-krom-aluminium)

 • är ännu billigare.
 • De innehåller 20-30% krom, 3-6% aluminium och resten är järn.
 • De är hårdare, sprödare och därför svårare att forma. Fördelen är att aluminiumet bildar ett skyddande skikt av A1203 aluminiumoxid på ytan och därför kan användas upp till temperaturer på 1350 °C.
 • Legeringar av denna typ betecknas AC 20, AC 22, AC 30, där siffran anger mängden krom i %.

Volfram och molybden

 • kan användas som resistivt material upp till temperaturer på 2200 – 2300 ºC.
 • De kan dock endast användas i en skyddande atmosfär, eftersom de i en normal atmosfär lätt oxiderar vid temperaturer långt under deras smältpunkt.

Volfram (W)

 •  är den metall som har den högsta smälttemperaturen (3400 °C).
 • Malmen bearbetas till pulver, som pressas och sintras. Varmsmide ändrar dess grovkorniga struktur till en fibrös struktur, vilket gör det möjligt att dra trådar med en diameter på upp till 0,01 mm.
 • används främst inom vakuumelektronik (elektroder i rör och lysrör, glödtrådar i glödlampor), för tillverkning av värmeslingor i elektriska motståndsugnar med vakuum- eller vätgasmiljö, för tillverkning av högt belastade kontakter och som en viktig blandmetall.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button