Elektroteknik

Stabiliserad nätströmförsörjning med likström

Stabiliserat nätaggregat med DC -blockschema , förklaring , egenskaper , arbetsprincip .

 

Stabiliserad nätströmförsörjning med likström

Stabiliserad nätströmförsörjning med likström

Nätspänningen anpassas till önskad storlek av nättransformatorn ST, som också galvaniskt separerar den levererade utrustningen från elnätet. Den transformerade AC-spänningen likriktas i likriktare U, vid vars utgång vi får en DC-pulsspänning.

Elektrisk kraftförsörjning och dess ersättningssystem

Denna spänning är ännu inte lämplig för strömförsörjning av elektroniska apparater eftersom den innehåller en växelströmskomponent – rippel – som överförs till den elektroniska kretsen som en störningsspänning.

Därför ingår ett en- eller flerstegs F-filter (utjämningskondensator för mindre tillämpningar) efter likriktaren för att filtrera bort rippeln. För apparater som är känsliga för nätspänningsfluktuationer eller förändringar i belastningsströmmen finns dessutom en spänningsstabilisator S bakom filtret.

Oljigt hår: 5 huskurer

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button