Elektroteknik

Bipolära transistorer

Bipolära transistorer består av tre lager med olika ledningsförmåga. Det mellersta lagret kallas bas B, de yttersta lagren kallas emitter E och kollektor C. I transistorn bildas två PN-övergångar – emitter PR1 (mellan emittern och bas) och kollektor PR2 (mellan basen och kollektor).

Enligt lagerindelningen delas bipolära transistorer in i transistorer av PNP- och NPN-typ. Förutom lagerarrangemanget skiljer sig bipolära transistorer i den grafiska markören och strömförsörjningen. En transistor av NPN-typ måste alltid ha en positiv spänning på kollektorn och en transistor av PNP-typ måste alltid ha en negativ spänning på kollektorn, annars förstörs den. citat om kärlek

npn-transistor  pnp-transistor

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button