Elektroteknik

Belysning för motorfordon – lärande

Fordonsbelysning , Bilbelysning , Ljusfördelning , Belysningsenheter . Belysning för motorfordon , Belysning på bilen .

Motorfordonsljus är ljus som avges av belysningsanordningar monterade på ett motorfordon för användning vid drift av motorfordonet.

Fördelning av motorfordonsljus

1. per verksamhetsområde:

(a) Utvändig belysning – de lyser upp fordonets utsida och ger ljussignaler till andra trafikanter,

(b) interiörbelysning – lyser upp fordonets interiör och ger ljussignaler till föraren.

2. efter syfte:

(b) Belysningslyktor – lyktor som avger ljusanordningar för att belysa ett motorfordons färdväg på ett avstånd som är lämpligt för körning av motorfordonet. Belysningsljusen inkluderar helljus, halvljus och dimljus (fram).

(c) signalljus – ljus som avger ljusanordningar för att säkerställa fordonets synlighet, för att varna för att sakta ner vid bromsning, för att ändra riktning vid svängning och backning… Signalljus inkluderar markerings-, bak-, broms-, riktnings-, dim- (bak) och backningsljus.

Säkringar – hur de fungerar, vad de består av, typer av säkringar

Belysning för motorfordon

Uppdelning av belysningsutrustning i ett motorfordon:

En belysningsanordning för motorfordon är en anordning som med hjälp av en ljuskälla och ett optiskt system genererar och sänder ut ljus i ett visst utrymme eller med hjälp av ett optiskt system reflekterar ljus i ett visst utrymme. Glödlampor, halogenlampor, xenonlampor, lysrör och lysdioder används som ljuskällor för motorfordon. Belysningsanordningarna för motorfordon är indelade i:

(a) Strålkastare – är belysningsanordningar med en kraftfull ljuskälla som är kopplad till ett optiskt system på ett sådant sätt att de avger riktat ljus till ett specifikt utrymme,

(b) armaturer – är belysningsanordningar, i allmänhet med mindre ljusstyrka, som avger både riktat och icke riktat ljus,

(c) Reflexglasögon – är belysningsanordningar som är optiskt utrustade för att reflektera ljus från en främmande källa under föreskrivna förhållanden.

Oljigt hår: 5 huskurer

Belysning för motorfordon

En förare får inte använda helljusstrålkastare om körbanan är tillräckligt och kontinuerligt upplyst eller om föraren av ett mötande fordon, föraren av fordonet framför honom eller en annan trafikant, föraren av ett tåg eller annat järnvägsfordon eller föraren av ett fartyg skulle kunna bländas. Vid stopp före en järnvägsövergång får föraren inte använda halvljusstrålkastarna om de kan blända föraren av det fordon som kör i motsatt riktning.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button