Sevärdheter

Bön för fred, 15 böner mot krig

Bön för fred, 15 böner mot krig. Gör dina önskemål om fred kända för Gud med dessa böner för fred. Må Gud välsigna dig med sinnesfrid och sinnesro när du litar på honom för skydd och välstånd.

När vi överväldigas av kaos och svårigheter i livet kan vi vända oss till Gud i bön för att få frid och tröst. I Filipperbrevet 4:6 står det: ”Var inte oroliga för någonting, utan lägg fram era önskningar för Gud i allt genom bön och åkallan, med tacksägelse.”

 

Hur vi kan be för fred är enkelt. Uttryck först uppriktigt din tro och tillit till Gud som din Herre och Frälsare. Ge sedan Gud din önskan om frid i den personliga mening som du behöver den. Vi har sammanställt en samling historiska och moderna böner för fred som du kan använda som inspiration eller vägledande ord. Komplettera eller ändra dina ord när det gäller ditt liv.

 

Som människor är vi begränsade i vår uppfattning och förståelse av världen, men vi kan lita på Gud för hans skydd och välstånd. Bibeln säger: ”Lita på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd” (Ordspråksboken 3:5).

 

Här har vi listat kraftfulla böner för fred som du kan använda för att be om tröst och fred i ditt liv. Må dessa böner ge dig frid i sinne, kropp och själ.

 

Bön om frid i panikens frestelse

 

Bön om frid när du frestas att drabbas av panik

Bön för fred. Fader Gud, jag vet att det är normalt att ibland befinna sig i en avgrund av rädsla och modlöshet. Men vi behöver inte stanna där. Idag väljer vi att rikta vår blick mot Dig. Och vi inser att varje sak som vi verbaliserar vår tacksamhet för är som en språngbräda ut ur den grop vi befinner oss i. Tack för att du förser oss med dina tidlösa sanningar som om och om igen visar oss hur mäktig du alltid är. Med Dig vid vår sida behöver vi inte frukta. I Jesu namn, amen.

En kort bön mot krig

 

En kort bön mot krig

Herre, tack för att du har lagt din fantastiska, kraftfulla och skyddande frid i mitt liv. Jag är tacksam för att Du har placerat den så att den står vid ingången till mitt hjärta och sinne och att den kontrollerar mitt sinne och kontrollerar mitt liv. Eftersom det som finns inom mig är det som styr mig, väljer jag att låta denna frid resa sig och vinna över mig. När denna frid står vid porten till mitt hjärta och sinne, vet jag att det kommer att göra det omöjligt för djävulen att angripa mina känslor och inte tillåta hans lögner och anklagelser att tränga in i mitt sinne! Tack för att du älskar mig så mycket att du lägger denna kraftfulla frid i mitt liv! Jag ber detta i Jesu namn!

 

Jag bekänner att jag är bevakad och skyddad av Guds mäktiga frid som verkar i mitt liv. Det kontrollerar mitt tänkande och avgör hur mitt liv ser ut och i vilken miljö jag lever och arbetar. De omständigheter som omger mig har ingen effekt på mig, eftersom denna övernaturliga frid står vid porten till mitt sinne och mina känslor och övervakar allt som försöker nå mig. Eftersom ingen agitation, ångest, panik eller oro kommer in i mig, förblir jag fri, lugn och fridfull – även i svåra situationer som skulle ha upprört mig tidigare! Jag förklarar detta i tro på Jesu namn!

 

En kort bön för fred

 

En kort bön för fred

Herre, jag kommer till dig redo att hälla ut mina bekymmer, rädslor och farhågor vid dina fötter. Jag ber och förklarar Dina löften om välsignelser av fred och kraft över mitt liv. Ge min själ frid som överträffar all världslig förståelse och gör mig till ett ljus för andra att se din kraft. En kort bön för fred.

 

Herre, vi behöver dig

 

Herre, vi behöver dig

Käre Gud, just nu behöver vi din frid och sanning för att lugna våra hjärtan och själar. När vi befinner oss mitt i natten, när vi vaknar, kan våra trängande behov och bekymmer kännas överväldigande. Vi behöver påminnas om din ständiga kärlek, helande och nåd. Vi ber dig att omge oss med din mäktiga kraft. – Debbie McDaniel

 

Bön om frid i själen

 

Bön om frid i själen

Allsmäktige Gud, vi välsignar dig för vårt liv, vi prisar dig för din överflödande nåd och barmhärtighet som vi får. Tack för er lojalitet, även om vi inte är så lojala mot er. Herre Jesus, vi ber dig att ge oss allomfattande frid i vårt sinne, vår kropp, själ och ande. Vi vill att Du helar och tar bort allt som orsakar stress, sorg och bedrövelse i våra liv.

 

Vi ber dig att vägleda oss genom livet och ge att våra fiender får vara med oss i fred. Må din frid råda i vår familj, på vår arbetsplats, i våra företag och i allt vi lägger våra händer på.

 

Må dina fredsänglar gå före oss när vi ger oss av och stå vid vår sida när vi återvänder. I Jesu namn, amen. Oljigt hår: 5 huskurer.

 

Bön för fred från 11. århundrade

 

Bön för fred från 1000-taletBön för fred från 1000-talet

O Gud, tröst för alla som sörjer och räddning för dem som sätter sin tillit till dig, ge oss i detta döende liv den frid vi ödmjukt ber om, och ta slutligen emot oss i evig glädje i din närvaro; genom vår Herre Jesus Kristus. Amen.

 

För frihet från synd

 

För frihet från synd

Herre, se barmhärtigt på oss och ge oss möjlighet att välja fredens väg. Befria oss från syndernas fångenskap som plågar oss, så att vi kan nå bostaden i det himmelska Jerusalem; genom Jesus Kristus. Amen.

Ge oss frid och ro

 

Ge oss frid och ro

 

Herre Gud, ge oss din frid, för du har gett oss allt: vilans frid, friden från sabbaten som inte har någon kväll; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. En kort bön för fred.

 

Acceptans av fred

 

Acceptans av fred

 

Käre Herre, hjälp mig att minnas att du är Yahweh Shalom. Hjälp mig att sluta försöka skapa frid i mitt liv och istället springa till Dig för att ta emot den. Du vet allt som stressar mig, Herre. Ibland känns det överväldigande. Hjälp mig att lita mer på dig så att jag kan lyda dig mer. Jag vill inte röra mig bort från dig som folket gjorde på domarnas tid. Jag litar på att allt kommer att bli bra när jag letar efter dig. I Jesu namn, amen.

 

Bön om styrka

Herre, var vår heliggörare och herde. Stärk oss och hjälp oss att tjäna dig i all ödmjukhet i anden på vår dagliga resa i livet med dig; genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Amen.

 

Ge oss evig frid

Hör oss, Herre, och förbarma dig över oss i vår nöd. Ge oss andlig glädje och ge oss evig frid; genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Bön för helande av kropp och själ – Bön från hjärtat.

Bön för den saknade freden

 

  Bön för den saknade freden

 

Fader Gud, mitt hjärta är fullt av kaos och förvirring. Det känns som om jag drunknar i omständigheterna, och mitt hjärta är fullt av rädsla och förvirring. Jag är i stort behov av den styrka och frid som bara Du kan ge mig. Just nu beslutar jag mig för att vila i Dig. I Jesu namn, amen.

 

Bön om tålamod och frid

Gud, lär oss vad det innebär att tro på tystnaden. Hjälp oss att finna frid när vi ställs inför prövningar som vi inte kan förstå. Hjälp mig att vara glad i hoppet, tålmodig i prövningar och trofast i bönen. Du ställer in allt efter din tid. Påminn oss om att vänta tålmodigt och finna frid i din plan.

 

Att lita på Jesus Bön för fred

Käre Fader, tack för att du kallar mig att lita på dig under mina svåra dagar. Helige Ande, hjälp mig att fästa min blick och mitt sinne på Dig – inte på min förmåga att hantera allt med hjälp av koffein. Hjälp mig att sätta min tillit till Dig medan jag ivrigt väntar på den frid Du har lovat att ge mig. Fyll mig med din ljuva fridfulla närvaro när jag sjunger: ”Jesus, Jesus, käre Jesus, åh, nåd, så att jag kan lita mer på dig.” Amen.

 

Fredens Gud

Fridens Gud, jag stannar upp just nu för att tacka Dig, inte bara för att Du förtjänar det, utan för att jag behöver det! När jag nu lägger fram mina specifika önskemål för Dig, fyll mitt sinne med en lång, lång lista över stora och små saker som är Dina perfekta gåvor till mig. Tack framför allt för Din Son, för vad han har gjort för mig och för att jag är i honom! Amen.

 

Bibelverser om fred – bön för fred

Jag har sagt er detta för att ni skall få frid i mig. I världen kommer du att få utstå prövningar. Men bevara ert hjärta, jag har övervunnit världen. ~ Johannes 16:33
Må nu fridens Herre själv ge er frid i alla tider och i alla riktningar. Må Herren vara med er alla. ~ 2 Tessalonikerbrevet 3:16
Du bevarar fullkomlig frid för den vars sinne är fäst vid dig, eftersom han litar på dig. ~ Jesaja 26:3
Saliga är de som skapar fred, ty de skall kallas Guds söner. ~ Matteus 5:9
Om möjligt, så långt det beror på dig, lev fredligt med alla. ~ Romarbrevet 12:18
Och må Kristi frid råda i era hjärtan, till vilket ni verkligen har kallats i en enda kropp. Och var tacksam. ~ Kolosserna 3:15
Kasta alla dina bekymmer på honom, för han bryr sig om dig. ~ 1 Peter 5:7

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button