Underhållning

Bibelcitat – 100 bibelcitat

Bibelcitat – 100 bibelcitat. Bibeln är den bästa källan till visdom, vilket är anledningen till att denna lista över de 100 bästa bibelcitaten kommer att hjälpa dig att på ett elegant sätt klara av allt från de mörkaste personliga stormarna till de svåraste situationerna med familj eller vänner.

 

Bibelcitat – 100 bibelcitat

 

Bibelcitat - 100 bibelcitat

 

Dessa favoritcitat från Bibeln kommer att inspirera dig att göra goda gärningar – från uppmuntrande bibelcitat om kärlek och livet till religiösa bibelverser och bibelverser som du vill läsa varje dag. Bibelcitat – 100 bibelcitat. Dessutom kan dessa djupgående bibliska budskap hjälpa dig att växa till en ännu bättre kristen än du är idag.

Så när du befinner dig i en situation där du behöver vägledning, kom ihåg att dessa bibelcitat och verser kan hjälpa dig att hitta rätt och påminna dig om att du aldrig går ensam. Här är de bästa bibelcitaten inklusive inspirerande bibelcitat, bibelcitat om kärlek, korta bibelcitat, bibelverser och bibelcitat som hjälper dig att hitta inre frid.

 

Korta citat från Bibeln

 

Korta citat från Bibeln
Korta citat från Bibeln

 

 • 1. Vet ni inte att ni själva är Guds tempel och att Guds Ande bor mitt ibland er? 1 Korinthierbrevet 3:16
 • 2. ”Jag har rätt att göra vad som helst”, säger du – men allt är inte av godo. ”Jag har rätt att göra vad som helst” – men jag tänker inte låta något kontrollera mig. 1 Korinthierbrevet 6:12
 • 3. Men se till att utövandet av dina rättigheter inte blir en stötesten för de svaga. 1 Korinthierbrevet 8,9 – Korta bibelcitat
 • 4. Så om du tror att du står stadigt, se upp så att du inte faller! 1 Korinthierbrevet 10:12
 • 5. Därför, vare sig ni äter eller dricker eller vad ni än gör, gör allt till Guds ära. 1 Korinthierbrevet 10:31
 • 6. Ty liksom kvinnan är född av mannen, så är också mannen född av kvinnan. Men allt kommer från Gud. 1 Korinthierbrevet 11,12 – Korta bibelcitat
 • 7. Det finns olika typer av gåvor, men de delas av samma Ande. 1 Korinthierbrevet 12:4
 • 8. På samma sätt består kroppen inte av en enda del, utan av många. 1 Korinthierbrevet 12:14
 • 9. Om jag talar i mänskliga språk eller änglaspråk, men inte har kärlek, då är jag bara en klingande gonggong eller en klingande cymbal. 1 Korinthierbrevet 13:1
 • 10. Kärleken är tålmodig, kärleken är vänlig. Hon är inte avundsjuk, hon är inte skrytsam, hon är inte stolt. 1 Korinthierbrevet 13:4
 • Filmer om helgon som du borde se

 

Citat från Bibeln för varje dag

 

Citat från Bibeln för varje dag
Citat från Bibeln för varje dag

 

 • 11. Och nu återstår dessa tre: tro, hopp och kärlek. Men den största av dessa är kärlek. 1 Korinthierbrevet 13:13
 • 12. Följ kärlekens väg och begär ivrigt andliga gåvor, särskilt profetians gåva. 1 Korinthierbrevet 14:1
 • 13. ”Dåligt sällskap fördärvar god karaktär.” 1 Korinthierbrevet 15:33
 • 14. Var på din vakt; stå fast i tron; var modig; var stark. 1 Korinthierbrevet 16:33
 • 15. Kom ihåg detta: Den som sår sparsamt kommer också att skörda sparsamt, och den som sår rikligt kommer också att skörda rikligt. 2 Korinthierbrevet 9:6 – Bibelcitat för varje dag
 • 16. Det finns en tid för allt, och en säsong för varje aktivitet under himlen Predikaren 3:1
 • 17. Det finns en tid att gråta och en tid att skratta, en tid att sörja och en tid att dansa Predikaren 3:4
 • 18. Därför måste var och en av er lägga bort lögnen och tala sanning till sin nästa, för vi är alla medlemmar i en och samma kropp. Efesierbrevet 4,25 – Bibelcitat för varje dag
 • 19. Låt inget olämpligt tal komma ur din mun, utan bara det som är nyttigt för att bygga upp andra efter deras behov, så att det kan komma dem som hör till godo. Efesierbrevet 4:29
 • 20. Gör dig av med all bitterhet, ilska och illvilja, grälsjukhet och förtal, tillsammans med varje form av ondska. Efesierbrevet 4:31
 • Att be rosenkransen – Hur man ber rosenkransen

 

Citat från Bibeln för uppmuntran

 

Citat från Bibeln för uppmuntran
Citat från Bibeln för uppmuntran

 

 • 21. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem. Efesierbrevet 5:11
 • 22. Var därför mycket noga med hur ni vandrar, inte som oklokta, utan som kloka. Efesierbrevet 5:15
 • 23 För vår kamp är inte mot kött och blod, utan mot härskarna, mot myndigheterna, mot krafterna i denna mörka värld och mot ondskans andliga krafter i de himmelska rikena. Efesierbrevet 6,12 – Bibelcitat för uppmuntran
 • 24. Har du upplevt så mycket i onödan – om det verkligen var i onödan? Galaterna 3,4 – Bibelcitat för uppmuntran
 • 25. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet. – Galaterbrevet 5:22
 • 26 Därför måste vi vara mycket uppmärksamma på vad vi har hört, så att vi inte blir vilseledda. Hebreerbrevet 2.1
 • 27. Och låt oss fundera över hur vi kan uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar Hebreerbrevet 10:24
 • 28 Tro är vissheten om vad vi hoppas på och vissheten om vad vi inte ser. Hebreerbrevet 11.1
 • 29. ”Gör raka stigar för dina fötter”, så att de lama inte blir plågade utan helade. Hebreerbrevet 12:13
 • 30. Fortsätt att älska varandra som bröder och systrar. Hebreerbrevet 13.1
 • Bön för helande av kropp och själ – Bön från hjärtat

 

De vackraste citaten från Bibeln

 

De vackraste citaten från Bibeln
De vackraste citaten från Bibeln

 

 • 31. Glöm inte att visa gästfrihet mot främlingar, eftersom vissa människor har visat gästfrihet mot änglar utan att veta om det. Hebreerbrevet 13,2 – Bästa bibelcitaten
 • 32. Ve dem som kallar ont gott och gott ont, som sätter mörker mot ljus och ljus mot mörker, som sätter bittert mot sött och sött mot bittert. Jesaja 5,20 – Bästa bibelcitat
 • 33. Se det som ren glädje, bröder och systrar, när ni utsätts för prövningar av olika slag Jakob 1:2
 • 34. Ty solen går fram med eld och fördärvar växten, dess blomma vissnar bort och dess skönhet förstörs. På samma sätt tynar de rika bort, även om de håller på med sina affärer. Jakob 1:11
 • 35. Mina kära bröder och systrar, lägg märke till detta: alla bör vara snabba att lyssna, långsamma att tala och långsamma att bli arga Jakob 1:19
 • 36. Du förstår, människor rättfärdigas genom vad de gör, inte bara genom tro. Jakob 2.24
 • 37. Vad är orsaken till bråk och dispyter mellan er? Kommer de inte från dina önskningar som kämpar inom dig? Jakob 4.1
 • 38. Är det någon av er som har problem? Låt honom be. Är någon lycklig? Låt dem sjunga lovsånger. Jakob 5:13
 • 39. Hjärtat är bedrägligt över allt annat och obotligt. Vem kan förstå honom? Jeremia 17:9
 • 40. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes 1,5
 • Bön före testet – be Gud om hjälp

 

Citat från Guds ord

 

Citat från Guds ord

 

 • 41. Köttet föder köttet, men anden föder anden. Johannes 3:6
 • 42. Sluta att döma enbart efter utseendet, utan döm i stället rätt. Johannes 7:24
 • 43. Jag är den gode herden. En god herde offrar sitt liv för fåren. Johannes 10:11
 • 44. Jag ger er ett nytt bud: Älska varandra. Såsom jag har älskat er, så skall också ni älska varandra. Johannes 13,34 – citat från Guds ord
 • 45. Min befallning är denna: älska varandra så som jag har älskat er. Johannes 15:12
 • 46. Ingen har en större kärlek än denna: att ge sitt liv för sina vänner. Johannes 15:13
 • 47. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Johannes 17,17 – citat från Guds ord
 • 48. Om vi påstår att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen är inte i oss. 1 Johannes 1:8
 • 49. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller tungomål, utan i handling och sanning. 1 Johannes 3:18
 • 50. Den som inte älskar känner inte Gud, ty Gud är kärlek. 1 Johannes 4:8
 • Bön för barn : Effektiv bön för barn

 

Bibelvers

 

Bibelvers

 

 • 51. De är av världen, och därför talar de ur världens synvinkel, och världen lyssnar på dem. 1 Johannes 4.5
 • 52. Det finns ingen rädsla i kärlek. Men fullkomlig kärlek driver ut fruktan, eftersom fruktan har att göra med bestraffning. Den som är rädd är inte fullkomlig i sin kärlek. 1 Johannes 4,18 – Bibelvers
 • 53. På grund av den sanning som bor i oss och kommer att finnas med oss för evigt 2 Joh 1:2 -Bibelvers
 • 54. Jag har ingen större glädje än att höra att mina barn vandrar i sanningen. 3 Johannes 1:4
 • 55. Barmhärtighet, frid och kärlek vare med er i överflöd. Judas 1,2
 • 56. Gör mot andra som du vill att de skall göra mot dig. Lukas 6:31
 • 57. Vad hjälper det er om ni vinner hela världen men förlorar er själ? Markus 8:36
 • 58. Saliga äro de ödmjuka, ty de skola ärva jorden. Matteus 5,5
 • 59. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de skall bli mätta. Matteus 5,6
 • 60. Saliga är de barmhärtiga, ty barmhärtighet skall visas dem. Matteus 5,7

 

Citat från St. teckensnitt

 

citat från skrifterna

 

 • 61. Saliga äro de som stifta fred, ty de skola kallas Guds barn. Matteus 5,9
 • 62. Men jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er Matteus 5:44
 • 63. Samla er inte skatter på jorden, där mal och rost förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Matteus 6:19
 • 64. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matteus 6,21 – Citat från St. teckensnitt
 • 65. Vad tjänar det er om ni vinner hela världen men förlorar er själ? Eller vad kan du ge i utbyte mot din själ? Matteus 6,26 – Citat från St. typsnitt
 • 66. Döm inte, ty även ni skall dömas. Matteus 7:1
 • 67. Fråga, så skall det ges er; sök, så skall ni finna; knacka, så skall dörren öppnas för er. Matteus 7:7
 • 68. Ty den som ber får, den som söker får, och för den som knackar på skall dörren öppnas. Matteus 7,8
 • 69. Gå in genom den smala porten. Ty vid är den port och bred är den väg som leder till fördärvet, och många går in genom den. Matteus 7:13
 • 70. Se upp för falska profeter. De kommer till dig i fårakläder, men inuti är de vildsinta vargar. Matteus 7:15

 

Bibelcitat om tro

 

Bibelcitat om tro

 

 • 71. Och den andra är liknande: ”Älska din nästa som dig själv. Matteus 22:39
 • 72. Slutligen, var alla likasinnade, barmhärtiga, älska varandra, var medkännande och ödmjuka. 1 Peter 3:8
 • 73. Var vaksam och nykter. Din fiende djävulen stryker omkring som ett rytande lejon och söker vem han kan sluka. 1 Peter 5:8 – Bibelcitat om tro
 • 74. Gör därför allt du kan för att lägga godhet till din tro och kunskap till godhet 2 Peter 1:5
 • 75. Och till kunskap självbehärskning, och till självbehärskning uthållighet, och till uthållighet gudsfruktan 2 Peter 1:6
 • 76. Och till gudsfruktan ömsesidig tillgivenhet och till ömsesidig tillgivenhet kärlek. 2 Peter 1:7
 • 77. Gör ingenting av självisk ambition eller fåfäng inbilskhet. I stället ska ni i ödmjukhet värdera andra högre än er själva Filipperna 2:3 – Bibelcitat om tro
 • 78. Skydda framför allt ditt hjärta, för allt du gör kommer från det. Ordspråksboken 4,23
 • 79. Högmod går före fördärv, en högmodig ande före fall. Ordspråksboken 16.8
 • 80. Ett glatt hjärta är god medicin, men en förkrossad ande torkar ut benen. Ordspråksboken 17,22

 

Citat om Gud

 

Citat om Gud

 

 • 81. Sätt barnen på den väg de skall gå, och även när de är gamla kommer de inte att avvika från den. Ordspråksboken 22.6
 • 82. Där det inte finns någon uppenbarelse förkastar människor återhållsamhet, men välsignade är de som lyssnar till visdomens instruktioner. Ordspråksboken 29:18 – Citat om Gud
 • 83. Saliga är de som inte vandrar med de onda, inte står på syndarnas väg och inte sitter i hånarnas sällskap Psaltaren 1:1 – Citat om Gud
 • 84. Ty alla har syndat och saknar Guds härlighet Romarbrevet 3:23
 • 85. Så vad skall vi säga? Ska vi fortsätta att synda så att nåden kan öka? Romarbrevet 6:1
 • 86. Ty synden skall inte längre vara er herre, eftersom ni inte är under lagen utan under nåden. Romarbrevet 6:14
 • 87. Jag uppmanar er, bröder och systrar, att se upp för dem som orsakar splittring och lägger hinder i vägen för er som strider mot de läror som ni har lärt er. Håll dig borta från dem. Romarbrevet 6:17
 • 88. Ett sinne som styrs av den syndiga naturen är död, men ett sinne som styrs av Anden är liv och frid. Romarbrevet 8:6
 • 89. Jag tror att våra nuvarande lidanden inte är värda att jämföras med den härlighet som kommer att uppenbaras för oss. Romarbrevet 8:18
 • 90. Kärleken måste vara uppriktig. Hata inte det som är dåligt, håll fast vid det som är bra. Romarbrevet 12:9

 

Citat från St. teckensnitt

 

 • 91. Var hängivna varandra i kärlek. Hedra varandra framför er själva. Romarbrevet 12,10 – Citat från St. teckensnitt
 • 92. Var glada i hoppet, tålmodiga i prövningar, trogna i bönen. Romarbrevet 12,12 – Citat från St. teckensnitt
 • 93. Om möjligt, så långt det beror på dig, lev i fred med alla. Romarbrevet 12:18
 • 94. Acceptera dem vars tro är svag, utan att gräla om tvistiga frågor. Romarbrevet 14:1
 • 95. Så låt oss inte vara som andra som sover, utan låt oss vara vakna och nyktra. Tessalonikerbrevet (1) 5,6
 • 96. Låt inte någon se ner på dig för att du är ung, utan föregå med gott exempel för de troende i tal, uppförande, kärlek, tro och renhet. 1 Timoteus 4:12
 • 97. För vi har inte fört något in i världen, och vi kan inte ta något ut ur den. 1 Timoteus 6:7
 • 98. Ty kärleken till pengar är roten till allt ont. Vissa människor, som är ivriga efter pengar, har kommit bort från tron och genomborrat sig själva med många sorger. 1 Timoteus 6:10
 • 99. Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig så att jag kan fyllas av glädje. 3 Timoteus 1:4
 • 100. Varna människor en gång och varna dem sedan en andra gång. Sedan har vi inget mer med dem att göra. Titus 3:10
 • Frisyrer för glest hår

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button