Elektroteknik

Ämnens magnetiska egenskaper

Ämnens magnetiska egenskaper , indelning av magnetiska ämnen , indelning av diamagnetiska , paramagnetiska , ferromagnetiska . Elektronens spinn .

Logiskt nätverk

Ämnens magnetiska egenskaper

Division :

-Diamagnetiska – är svagt utdrivna från magnetfältet.

-Paramagnetisk- manifesterar sig som en svag dragning till magnetfältet

-Feromagnetiska- lathundar som starkt dras in i ett magnetfält.

Till Mag. Element inkluderar metaller , som  är järn, kobolt nickel, gadolinium.

Paramagnetiska och diamagnetiska ämnen kan betraktas som icke-magnetiska.

Magnetism är alltså en egenskap hos mycket små partiklar av materia – elemantära magneter.

Elektroner antas kretsa runt atomkärnan i slutna banor. Vi tillskriver dock elektroner ytterligare en egenskap, nämligen rotation runt sin egen axel – elektronens spinn .

Orsaker till håravfall hos män: de viktigaste orsakerna

Elektronens spinn kan vara motsatt eller konsonant:

elektronspinn Magnetiska egenskaper hos ämnen

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Prečítaj si aj
Close
Back to top button