Hälsa

Vad bildas i benmärgen – svaret

Vad bildas i benmärgen? Det finns olika organ och vävnader i kroppen som arbetar tillsammans för att hålla kroppen frisk och fungerande. En av de viktigaste processerna är blodbildningen, som sker i benmärgen. I den här artikeln ska vi titta på hur benmärgen producerar blod och hur denna komplexa och fantastiska funktion i kroppen uppnås.

 

Vad bildas i benmärgen

 

Vad bildas i benmärgen

 

Blodbildningen i benmärgen är en fantastisk process som säkerställer att kroppen förblir frisk. Benmärgen är den plats där röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar bildas genom hematopoies. Regleringen av blodbildningen tillhandahålls av olika hormoner och faktorer. Störningar i blodproduktionen kan påverka den allmänna hälsan och kräva läkarvård. Det är fascinerande hur kroppen själv kan reglera denna process och upprätthålla en balans i antalet blodkroppar för individens hälsa och välbefinnande.

Benmärg

 

Benmärg

 

Benmärg är en mjuk, gelatinös substans som finns i benens ihåliga delar. Det finns två typer av benmärg: röd och gul. Den röda benmärgen är den huvudsakliga platsen för blodbildning, medan den gula benmärgen innehåller ett större antal fettceller.

 

Hematopoiesis: processen för blodbildning

 

Vad bildas i benmärgen? Blodbildningen kallas hematopoies och är en mycket komplex process som involverar en mängd olika celler och stamceller. Stamceller är odifferentierade celler som har förmågan att dela sig och omvandlas till olika typer av celler i kroppen, inklusive blodceller.

 

Blodceller: vad bildas i benmärgen?

 

Blodceller: vad som bildas i benmärgen

 

Tre huvudtyper av blodkroppar bildas i benmärgen: röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar. Fakta om människokroppen – 50 intressanta fakta

 

Röda blodkroppar (erytrocyter): Röda blodkroppar ansvarar för att transportera syre från lungorna till vävnaderna och för att avlägsna koldioxid från kroppen. I benmärgen bildas erytrocyter genom en process som kallas erytropoies.

 

Vita blodkroppar (leukocyter): Vita blodkroppar spelar en viktig roll när det gäller att försvara kroppen mot infektioner och skydda mot främmande ämnen. Det finns flera typer av vita blodkroppar, bland annat neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler och basofiler. I benmärgen bildas alla typer av vita blodkroppar genom en process som kallas leukopoies.

 

Blodplättar (trombocyter): Blodplättar är viktiga för koagulering och för att stoppa blödningar. I benmärgen bildas blodplättar genom en process som kallas trombopoies.

 

Reglering av blodbildning

 

Reglering av blodbildning

 

Bildandet av blod i benmärgen är en noggrant reglerad process. Den viktigaste regulatorn är ett hormon som kallas erytropoietin (EPO), som stimulerar produktionen av röda blodkroppar. EPO produceras i njurarna och dess nivå i kroppen ökar när det råder syrebrist. Ett annat hormon som påverkar blodbildningen är trombopoietin (TPO), som reglerar bildandet av blodplättar. Oljigt hår: 5 huskurer

 

Förutom hormoner finns det andra faktorer som kan påverka blodproduktionen, t.ex. infektioner, inflammatoriska processer, inflammatoriska sjukdomar eller kemoterapi. Dessa faktorer kan tillfälligt störa balansen i blodproduktionen och orsaka förändringar i antalet blodkroppar.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button