Elektroteknik

Transduktorer – egenskaper, distribution

Transduktorer.Den ingående delen är inte alltid kompatibel med den efterföljande delen , så sensorernas användbarhet är nära kopplad till transducers, som i vissa fall utgör en oskiljaktig enhet med sensorerna.

En transducer är en anordning som omvandlar signaler från föregående medlem till signaler som kan bearbetas i följande medlem, dvs. den används för att upprätta kommunikation mellan två anordningar. Den ändrar en fysisk kvantitet till en annan som nästa medlem kan bearbeta.

Enligt arten av in- och utgångsvariablerna  delar vi upp:

1. Icke-elektriska givare.

2. Elektriska givare.

(a) elektroelektrisk E/E

(b) Analog-till-digital A/D (analog-till-digital A/D)

(c) digital-till-analog B/A (digital-till-analog D/A)

3. Omvandlare mellan system

a) elektro-pneumatisk E/P

(b) Pneumatisk-elektrisk P/E

(c) elektrohydraulisk E/H

Omvandlare av icke-elektriska storheter

Dessa omvandlare är utformade för att omvandla de icke-elektriska signalerna från sensorerna till en enhetlig signal som lämpar sig för vidare bearbetning – en enhetlig elektrisk signal. De rekommenderade värdena för de elektriska enhetliga signalerna är

– DC-ström 0 mA till 5 mA, 0 mA till 20 mA, 4 mA till 20 mA

– DC-spänning 0 V till 10 V, – 10 V till +10 V

Håravfall? Ät dessa 9 livsmedel för att förebygga håravfall

Omvandlare av elektriska storheter

Elektroelektriska omvand lare – dessa omvandlare är utformade för att omvandla de elektriska utsignalerna från sensorer (växelspänning, aktiv effekt, reaktiv effekt…) till en annan elektrisk signal som är lämplig för vidare bearbetning – en enhetlig elektrisk likströmssignal.

Elektropneumatisk transducer

Analog-digital (analog-digital) omvand lare – denna omvandlare är utformad för att omvandla de utgående kontinuerliga (analoga) signalerna från sensorerna till motsvarande digital signal.

Digital-analog (digital-analog) omvand lare – denna omvandlare är utformad för att ändra de utgående digitala signalerna från sensorerna till motsvarande nivå av den analoga utgångskvantiteten.

Inter-system transducers – dessa transducers används för att överföra signaler mellan elektriska, pneumatiska och hydrauliska system. På så sätt kan fördelarna med de enskilda systemen kombineras genom att de arbetar tillsammans.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button