Elektroteknik

Överföring och distribution av elektricitet

Elöverföring och eldistribution

 

Eldistribution (överföring av eldistribution)

Den genererade elektriciteten måste föras från källan (kraftverket) till konsumenten (anläggning, hushåll…). Elnätet används för detta ändamål.

Ett elnät är en uppsättning elektriskt sammankopplade transformatorstationer, utomhusledningar och kabelledningar som används för överföring och distribution av el.

Elöverföring är överföringen (transporten) av el från kraftverket till förbrukningsområdet.

Eldistribution är överföringen av elektricitet inom det område där den förbrukas.

Överföring av el : Elnätet skall uppfylla följande villkor:

– måste vara tillförlitliga med avseende på överföring av den erforderliga effekten över ett givet avstånd,

– Måste vara säker med avseende på personskador och brand,

– måste vara ekonomiska, dvs. bygg- och driftskostnaderna bör vara så låga som möjligt,

– Spänningsfallet får inte överstiga det föreskrivna värdet.

Elöverföring: Enligt syftet delar vi in elnätet i:

– transmission

– distribution.

Överföringsnät (system) – används för att överföra el från produktionspunkten till närheten av förbrukningspunkten, till distributionsföretag och till stora elförbrukare. Överföringsledningar används för att koppla samman andra elsystem för export, import och transit av el. Den används för att överföra hög effekt över långa avstånd. Den spänning som används för överföring är 220 kV, 400 kV eller högre.

14 bevis på att jobbet som elektriker inte är lätt

Distributionsnät (system) – används för leverans av el till kunder inom ett visst begränsat område.

Distributionsnätet är uppdelat i:

(a) Distributionsnät

– används för distribution av el från kraftnoder (transformatorstationer) direkt till förbrukningspunkterna (städer, kommuner, fabriker). Den används för att täcka regionens yta. Den spänning som används är 110 kV – vvn eller 22 kV – vn.

(b) Primärt distributionsnät

– Den används för strömförsörjning inom industrin, där 6 kV, 10 kV högspänning används.

(c) Sekundärt distributionsnät

– används för att leverera el till mindre anläggningar och kontorsbyggnader inom industrin samt el till små förbrukare i byar  230/400 V LV-spänning används.

Håravfall? Ät dessa 9 livsmedel för att förebygga håravfall

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button