Elektroteknik

Fel vid mätning av elektriska storheter

Fördelning av fel från mätningssynpunkt

Det uppmätta värdet vid mätning av elektriska storheter är större eller mindre än det faktiska värdet, vi talar om mätfel. Beroende på hur de uppträder kan de delas in i följande:

– konsekventa fel,

– slumpmässiga fel,

– misstag.

Konsekventa fel

– beror oftast på att mätinstrumenten är ofullständiga och felaktiga eller på att den använda mätmetoden är felaktig. Detta inkluderar fel som orsakas av t.ex. permanent påverkan av miljön, böjning av handen, felaktig justering av nollpunkten etc.

Slumpmässiga fel

– uppstår endast ibland av slumpmässiga orsaker. De orsakas av t.ex. plötsliga förändringar i temperatur, luftfuktighet, inverkan av främmande magnetfält på mätinstrumentet etc. De följer inte någon regelbundenhet, deras inflytande på mätningen kan inte uteslutas. Deras påverkan kan undvikas genom att observera korrekta mätförhållanden, eller så kan deras påverkan minskas genom att upprepa mätningen flera gånger.

de bästa skämten i världen

 

Misstag

– orsakas av ouppmärksamhet från mätpersonalen, felaktigt mätförfarande, felaktig avläsning på instrumentets skala, felaktig registrering etc. Mätningar som har stora fel på grund av fel måste uteslutas och bortses från.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button