Elektroteknik

Elektriska ugnar

Elektriska ugnar används för att förbereda och värma mat. Enligt principen för drift delas de in i:

– direktuppvärmda elektriska ugnar,

– elektriska varmluftsugnar.

Elektriska direktuppvärmda ugnar

Elektriska direktuppvärmda ugnar är utrustade med övre och nedre värme (värmeelement med olika utformning) som styrs med en strömbrytare (nedre värme, övre värme, både övre och nedre värme, eller grill). Kontroll av önskad temperatur säkerställs av en styrtermostat.

Som en extra anordning används en ugnsbelysning som styrs av en separat strömbrytare och en indikatorlampa för att indikera att apparaten är ansluten till den elektriska kretsen. Den äldsta mannen i världen

diagram över elektriska rör

Elektriska varmluftsugnar

Varmluftsugnar, som är utformade enligt principen att baka med varm luft, är utrustade med endast ett kraftfullt värmeelement (2 – 2,5 kW) och en fläkt. Den övriga utrustningen (reglertermostat, innerbelysning, kontrollampa) är densamma som för en konventionell direktuppvärmd ugn.

Alla funktioner styrs i allmänhet med en enda strömbrytare. Omkopplingsvarianterna varierar beroende på produkttyp.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button