Livsstil

Vad du ska fråga om på intervjun – både som arbetsgivare och som kandidat

Vad ska jag fråga på intervjun? Vilka frågor ska du ställa på intervjun? Intervjun är en viktig del av rekryteringsprocessen och de rätta frågorna kan vara avgörande för om en kandidat passar för rollen eller inte. På de följande raderna kommer jag att ge dig några idéer på frågor som du kan inkludera i din intervjurepertoar.

Vad du som arbetsgivare ska fråga om på en intervju

 

Vad du som arbetsgivare ska fråga om på en intervju

 

Rätt ställda frågor kan ge värdefull information om kandidaten och dennes kompetens. Det är viktigt att förbereda en lista med frågor att ställa före intervjun så att du inte glömmer viktiga ämnen under intervjun.

 

Det är också lämpligt att anpassa frågorna till den tjänst som kandidaten söker, samtidigt som frågorna bör vara relevanta för företaget och dess kultur. Vad du ska fråga om på intervjun. De rätta frågorna kan vara avgörande för om en kandidat passar för rollen eller inte, och bör därför ingå i urvalsprocessen.

 

1. Varför ska du vara anställd på vårt företag?

 

Denna fråga ger kandidaten möjlighet att presentera sina kunskaper och erfarenheter i samband med den tjänst som han/hon söker. Det gör det också möjligt för dig att ta reda på vilka hans motivationsfaktorer är och vad som gör honom intresserad av jobbet.

 

2. Vilka är dina styrkor och svagheter?

 

Denna fråga kan ge värdefull information om huruvida kandidaten har de färdigheter och förmågor som krävs för tjänsten. Det ger dig också möjlighet att ta reda på hur kandidaten ser på sig själv och sin syn på sig själv. Så förbereder du dig inför en intervju – 10 tips

 

3. Vad förväntar du dig av den här tjänsten?

 

Vad förväntar du dig av den här tjänsten?

 

Med den här frågan kan du avgöra om kandidaten har en god förståelse för de uppgifter och det ansvar som ingår i tjänsten. Du får också veta om hans förväntningar och mål ligger i linje med företagets.

 

4. Vilken erfarenhet har du av att arbeta i team? – Vad du ska fråga om på intervjun

 

Med den här frågan kan du ta reda på om kandidaten har erfarenhet av att arbeta i team och hur han/hon ser på att arbeta med kollegor. Det gör det också möjligt för dig att ta reda på hur hans/hennes kommunikations- och konfliktlösningsförmåga ser ut.

 

5. Vilka är dina planer för framtiden?

 

Med den här frågan kan du ta reda på om kandidaten har en klar uppfattning om sina karriärmål och vilka planer de har för framtiden. Det ger dig också möjlighet att se om kandidaten har ambitionen och motivationen att växa och utvecklas inom företaget. Om kandidaten ser sig själv som någon som kommer att arbeta för företaget på lång sikt, kan denna fråga ge värdefull insikt i hur han eller hon kan bidra till företagets tillväxt och utveckling.

 

6. Vilka är dina intressen och hobbyer?

 

Den här frågan verkar personlig, men den kan ge information om vad som motiverar kandidaten och vilka intressen de har utanför arbetet. Det kan också ge information om hur kandidaten skulle passa in i teamet och vilka intressen de kan ha tillsammans med kollegorna.

 

7. Vilka förväntningar har du på chefen?

 

Med den här frågan kan du ta reda på vilka förväntningar kandidaten har på sin handledare och vilka preferenser han/hon har när det gäller kommunikation och teamledning. Det kan också ge information om vilka förväntningar han har på arbetsmiljön och kulturen i företaget.

 

8. Vad har du för erfarenhet av problemlösning och beslutsfattande?

 

Med den här frågan kan du ta reda på om kandidaten har erfarenhet av problemlösning och vilka hans/hennes metoder och förfaranden är. Det kommer också att göra det möjligt för dig att se hur hans förmåga att fatta beslut är och hur hans inställning till risk är.

 

9. Vilka är dina frågor till oss? – Vad du ska fråga om på intervjun

 

Vad har du för frågor till oss? - Vad du ska fråga på intervjun

 

Den här frågan ger kandidaten möjlighet att ta reda på mer om företaget och dess kultur, samtidigt som den visar intresse och motivation för tjänsten. Det ger dig också möjlighet att ta reda på vilka förväntningar han har på företaget och vilka intressen han har i förhållande till tjänsten. Oljigt hår: 5 huskurer

 

Vad du ska fråga om på en intervju som arbetssökande

 

Vad du ska fråga om på en intervju som arbetssökande

 

Viktiga intervjufrågor: hur du visar intresse för jobbet. Intervjun är en viktig del av processen för att få ett jobb. Förutom att du får möjlighet att visa upp dina kunskaper och erfarenheter är det också ett tillfälle att få information om företaget och det jobb du söker. Ett sätt att göra detta är att ställa relevanta frågor. Här är en lista med viktiga frågor som du bör tänka på när du förbereder dig för en intervju.

 

1. Vilka är de huvudsakliga ansvarsområdena och förväntningarna på detta jobb?

 

Den här frågan hjälper dig att förstå exakt vad som förväntas av dig i jobbet. Du får information om dina huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter och ser om de stämmer överens med dina färdigheter och förväntningar. Så imponerar du på en intervju – 10 tips för intervjun

 

2. Hur ser teamwork ut i ett företag?

 

Denna fråga är användbar om samarbete med kollegor är viktigt för jobbet. Den ger dig också information om företagets värderingar och kultur.

 

3. Vilka är utbildnings- och fortbildningsmöjligheterna?

 

Vilka är möjligheterna till lärande och professionell utveckling?

 

Ett intresse för din tillväxt och utveckling är en viktig egenskap för många arbetsgivare. Den här frågan ger dig möjlighet att ta reda på vilka utbildnings- och supportmöjligheter som finns för att hjälpa dig att växa professionellt i ditt framtida företag.

 

4. Hur ser processen för prestationsutvärdering och feedback ut?

 

Det är viktigt att veta hur din prestation bedöms och hur feedback ges. Den här frågan hjälper dig att förstå om företaget har ett strukturerat utvärderingssystem och om du regelbundet får feedback på ditt arbete.

 

5. Vilka är tillväxtutsikterna för företaget? – Vad du ska fråga om på intervjun

 

Vilka är tillväxtutsikterna i företaget? - Vad du ska fråga på intervjun

 

6. Vilka förväntningar finns på företaget när det gäller arbetsmiljö och arbetstider?

 

Med den här frågan kan du få information om arbetsmiljön, flexibiliteten och förväntningarna när det gäller arbetstider. Den kan ge dig viktig information om balansen mellan arbete och fritid och du kan ta reda på om dessa aspekter stämmer överens med dina behov.

 

7. Hur ser gruppsammansättningen och ledarstilarna ut i företaget?

 

Denna fråga är användbar om du bryr dig om gruppdynamik och relationen till dina överordnade. Du kan fråga om teamstruktur, arbetsfördelning och ledarstilar för att se om du trivs i arbetsmiljön.

 

8. Vilken är företagets position inom branschen och dess långsiktiga mål?

 

Denna fråga ger dig information om företagets ställning i branschen, dess konkurrenskraft och dess långsiktiga utsikter. Du får reda på vilken riktning företaget går i och om den riktningen stämmer överens med dina egna karriärmål.

 

9. Vilka fördelar och belöningar är förknippade med jobbet?

 

Det är viktigt att veta vilka förmåner och belöningar företaget erbjuder sina anställda. Det kan handla om sjukförsäkring, flexibla arbetstider, semester eller bonussystem. Den här frågan ger dig en tydlig bild av ditt totala belönings- och förmånspaket.

 

10. Vilka är nästa steg i urvalsprocessen och när kan jag förvänta mig feedback?

 

Det är viktigt att veta vad nästa steg i urvalsprocessen är och när du kan förvänta dig feedback. Denna fråga visar ditt intresse för det framtida tillvägagångssättet och ger dig en uppfattning om när du kan förvänta dig att bli informerad om resultatet av intervjun. Vad ska jag fråga på intervjun? På så sätt kan du planera nästa steg och hålla kontakten med rekryterare.

 

Slutsats – Vad du bör fråga om på intervjun

 

Att ställa relevanta frågor under intervjun är en viktig del av jobbsökningsprocessen. På så sätt visar du att du är intresserad av jobbet och får viktig information om företaget och arbetsmiljön. De viktigaste frågorna, som nämnts ovan, rör ansvar, lagarbete, professionell utveckling, prestationsbedömningar, tillväxtutsikter, arbetsmiljö, gruppsammansättning, ledningsstilar, företagets position i branschen, förmåner och belöningar samt andra steg i urvalsprocessen.

 

Kom ihåg att intervjun är en ömsesidig process där både du och företaget försöker avgöra om ni passar bra ihop. Använd dessa frågor som ett verktyg för att utvärdera om jobbet och företaget är rätt för dig. Var förberedd och självsäker och använd intervjun som ett tillfälle att lära känna varandra och fatta ett beslut.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button