Resor

Vad du inte får ta med ombord: lista över förbjudna föremål

Vad som inte får tas ombord: förteckning över förbjudna föremål och ämnen. Flygresor är ett vanligt transportmedel för många människor runt om i världen. För att garantera passagerarnas och besättningens säkerhet finns det strikta regler för vilka föremål som inte får tas med ombord på flygplanet. Här är en lista över några av de förbjudna föremål och ämnen som du inte får ta med på planet.

Vad du inte ska ta med på planet

 

Vad du inte ska ta med på planet

 

Det är viktigt att notera att listan över förbjudna föremål och ämnen kanske inte är uttömmande och att reglerna kan variera beroende på flygbolag och vilket land du befinner dig i. Därför är det alltid bäst att kontrollera med det berörda flygbolaget eller din lokala flygplats om du har några tvivel om de föremål du planerar att ta med dig.

 

Om du har förbjudna föremål eller ämnen i ditt handbagage och inte vill slänga dem, finns det möjlighet att lämna över dem vid säkerhetskontrollen. Där kan du lämna dem i särskilda behållare, som sedan omhändertas i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.

 

1. Brandfarliga och explosiva anordningar

 

Avfyrningsanordningar såsom skjutvapen, pistoler, granater och brandbomber är strängt förbjudna ombord på luftfartyget. Denna regel gäller också för alla typer av explosiva och pyrotekniska ämnen.

 

2. Vätskor över 100 ml i begränsade kvantiteter

 

Vätskor över 100 ml i begränsade kvantiteter

 

Vad bör inte tas med på planet? Vanliga vätskor som vatten, barnmat, schampo, krämer etc. får tas med ombord på flygplanet, men endast i begränsade mängder. Varje vätska skall vara förpackad i en behållare som rymmer högst 100 ml och alla sådana behållare skall rymmas i en enda genomskinlig plastpåse som rymmer högst 1 liter.

 

3. Sharps – Vad du inte ska ta med på planet

 

Sharps - Vad du inte ska ta med på planet

 

Knivar, saxar, yxor, spetsiga föremål och andra vassa instrument får inte medföras ombord på flygplanet. Även små fickknivar med kortare blad är förbjudna.

 

4. Kemikalier och giftiga ämnen

 

Kemikalier som syror, alkalier, brandfarliga ämnen, giftiga ämnen och andra farliga kemikalier är förbjudna ombord på flygplanet. Denna regel omfattar även sprayer såsom färger, lacker och beläggningar.

 

5. Elektroniska apparater med litiumbatterier

 

Vad bör inte tas med på planet? Elektroniska enheter med litiumbatterier, t.ex. mobiltelefoner, bärbara datorer, powerbanks etc., är tillåtna ombord på flygplanet. Det finns dock regler för hur stora och hur många batterier du får ha med dig. I allmänhet kan små litiumbatterier som ingår i vanliga elektroniska apparater tas med ombord, medan större batterier måste transporteras i flygplanets lastutrymme. Världens största flygplan – Topp 10 största flygplan

 

6. Brandfarliga ämnen – Vad får inte tas ombord

 

Alla brandfarliga ämnen som tändstickor, tändstickor, bensintändare och liknande är förbjudna ombord på flygplanet. Vissa flygbolag tillåter att små tändstickor tas med i personliga hygienartiklar, men det är viktigt att du kontrollerar flygbolagets särskilda regler innan du reser. Oljigt hår: 5 huskurer

 

7. Kemikalier och gaser

 

Kemikalier och gaser

 

Vissa kemikalier och gaser, t.ex. ammoniak, klor, freoner, koldioxid etc., är förbjudna ombord på flygplan. Detta inkluderar hårsprayer, kroppssprayer och liknande produkter som innehåller komprimerade gaser.

 

8. Frätande ämnen

 

Frätande ämnen som syror, alkaliska batterier med högre metallhalt, glödlampor, kvicksilvertermometrar och liknande är förbjudna ombord på flygplanet. Dessa ämnen kan vara farliga för passagerarnas och besättningens säkerhet och hälsa.

 

9. Vapen och föremål för självförsvar

 

Vapen som skjutvapen, ammunition, batonger, elpistoler, dolkar, elpistoler och andra självförsvarsartiklar är strängt förbjudna ombord på flygplanet. Även om du har tillstånd att inneha ett sådant vapen får du inte bära det ombord.

 

 

Kom ihåg att reglerna om förbjudna föremål och substanser finns för att garantera säkerheten för alla passagerare och besättning ombord på flygplanet. Att följa dessa regler är viktigt för att säkerställa en smidig resa och minimera risken för incidenter.

 

Om du har några frågor om de specifika föremål eller ämnen som du vill ta med dig, rekommenderar vi att du kontaktar det berörda flygbolaget eller den lokala flygplatsen för den senaste informationen och de senaste instruktionerna.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button