Elektroteknik

Miljöpåverkan från kärnkraftverk

Kärnkraftverkens inverkan på miljön .Spillvärme , Kärnkraftverk i Slovakien , Kemikalier , Radioaktiva ämnen. 

Kärnkraftverk påverkar miljön främst genom det avfall de producerar och det:

– spillvärme,

– kemikalier,

– radioaktiva ämnen.

Spillvärme – används för s.k. termofiering. Det finns inget behov av att bygga en värmeanläggning, lägenheter, uthus, växthus värms upp.

Kemikalier – används vid behandling av process- och dricksvatten, och upplösta släpps ut i avloppsvatten.

Radioaktiva ämnen i miljön Effekter av kärnkraftverk:

– via gaser – är minimal och under de tillåtna värden som anges i standarden (elimineras genom filtrering),

– via avloppsvatten – kvantiteterna kontrolleras regelbundet och överskrider inte de kvantiteter som tillåts enligt standarderna,

Kraftverk och värmeverk med termisk kondensering

– genom radioaktivt avfall – det finns många sätt att hantera kärnavfall, men inget är tillräckligt lämpligt eller säkert. Problemet är att vissa grundämnen kommer att förbli radioaktiva i mer än en kvarts miljon år, ca 12 tusen generationer. Under hela denna tid måste avfallet isoleras från alla levande organismer, vatten, mark och luft. För närvarande lagras avfallet i tillfälliga lager, det använda bränslet fixeras i speciell asfalt och pressas i fat, dessa lagras i fabriksområdet och senare i marken, i betongområden. Dumpning av radioaktivt avfall sker ofta olagligt, utom synhåll för tillsynsmyndigheterna, genom att avfallet släpps ut i sjöar, hav …

–  eventuella olyckor med själva reaktorerna och tillhörande läckage av radioaktivitet – exempel är olyckorna i Windscale (Storbritannien, 1957), Browns Ferry (USA, 1975), Jaslovské Bohunice (Tjeckoslovakien, 1977), Tjernobyl (Sovjetunionen, 1986) och Fukushima (Japan, 2011).

Miljöfördelarna med kärnkraftverk jämfört med fossila:

– mindre spridning av aska och flygaska med ca 30 %,

– mindre svaveldioxid och kväveoxidutsläpp,

– inte påverka grundvattnet genom surt regn,

– Eliminering av lokala panncentraler med skadliga utandningsgaser,

– Eliminering av förluster vid transport av fasta bränslen.

Å andra sidan, när det måste tas upp:

– kärnavfall,

– kärnsäkerhet,

– Avyttring av ett kärnkraftverk vid slutet av dess livslängd.

Kärnkraftverk i SR : Jaslovské Bohunice, Mochovce.

Balding och hur man motverkar det , Håravfall hos män

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button