Slovakiska språket

Milan Rúfus – Barndomens klockor

Milan Rúfus – Bells of Childhood allt om arbetet , typ av dikt . Poem Klockor . Huvudmotivet i dikten . Milan Rúfus : 

 

Milan Rúfus  

Han föddes i Závažná Poruba i Liptov.

Han gick i det åttaåriga gymnasiet i Liptovský Mikuláš, där han också tog studenten. Därefter studerade han slovakiska språket och historia vid filosofiska universitetet i Bratislava. Efter studierna stannade han kvar som universitetsprofessor i litteratur, där han arbetade fram till sin pensionering.

Han publicerade sig i många tidskrifter och debuterade senare med samlingen When We Grow Old, som fick ett positivt gensvar från både publik och läsare. Det är därför intressant att hans andra samling (om vi inte räknar med den osäljbara bibliofilin The Boy) gavs ut först tolv år senare, 1968.

Alla obligatoriska verk :

Slovakiska språkverk 

Barndomens klockor

Milan Rúfus är en representant för 1970-talets slovakiska poesi.

Han började skriva under andra halvan av 1960-talet och fortsatte att arbeta på den slovakiska litteraturscenen under 1970-talet, som innebar en uppluckring av den spända atmosfär som rådde under regimen. Det är på grund av detta som poeten inte verkar nedsättande i sin världsbild och kan få uppmärksamhet. Han har skrivit ett par diktsamlingar, bland annat diktsamlingen Bells, som innehåller dikten Bells of Childhood.

Huvudmotivet i dikten avslöjas i de två första raderna. ”Den dag kommer alltid då de äter nyckeln till mysteriets dörr.” Det är barnets övergång till vuxenlivet. Det är en process som är oåterkallelig. Författaren anser att detta inslag är väsentligt, kompromisslöst och mycket angeläget, vilket understryks av de eskalerande, i detta sammanhang, nyckelorden: alltid, aldrig, aldrig igen, linje, döende, alla av oss.

Titeln på dikten symboliserade här slutet, det definitiva avslutet på ett skede i människans liv, det vill säga barndomen, som den andra och tredje strofen säger: ”Och från stulna klockor präglar tidens smuts falska mynt och köper vad som finns kvar av barn.” Dessa verser betonar att inte ens förtvinande minnen har kraften att föra honom tillbaka.

Diktens avslutning antyder dock en annan nivå av tanke. Medan författaren i stroferna 1, 2 och 3 behandlar huvudmotivet, uttrycker han i den sista strofen sin inställning och relation till denna period i allas liv: ”Så dör vi alla …, i den frostiga natten lägger vi våra huvuden på tröskeln, våra ögon fortfarande på dörrhandtaget.” Här måste vi återigen tänka på diktens titel. Klockan, särskilt bland enkla religiösa människor, betraktas som Guds röst. I ett sådant sammanhang kan man alltså tolka det som att barndomen är en återspegling av det gudomliga, att den verkligen är Guds röst. En röst som är varm och välkomnande jämfört med den frostiga natten, den vuxentid under vilken barn som har gått över ”…lägger sina huvuden på tröskeln…” Att böja huvudet är att vara besviken eller till och med uppgiven. Vi böjer huvudet när det är tungt. Kanske för att ätandet har blivit en vetenskap.Milan Rúfus – Barndomens klockor

Dikten är indelad i strofer med fria oregelbundna verser. Den använder metaforer: … ”de kommer att äta nyckeln …, till mysteriets dörr”, anaforer: ”Så …, Så”, ”aldrig mer”, och på så sätt avslutas handlingen.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button