Sevärdheter

Vilka var kelterna? – Allt om kelterna

Vilka var kelterna? Är du intresserad av kelternas liv? Vi har förberett en artikel för dig Vilka var kelterna och var kom de ifrån? Intressanta fakta och kelternas liv på.

Vilka var kelterna?

 

Vilka var kelterna?

 

Kelterna var forntida keltiska folk som levde i Europa under perioden från 3. århundradet f.Kr. till tidig medeltid. Deras kultur spreds över hela Europa, men särskilt i det som idag är Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Ungern, Slovenien, Kroatien, Serbien och Bulgarien.

Kelterna var kända för sina kampsporter, sin svärdskonst och sin användning av skarpslipade svärd. Deras kultur var starkt kopplad till naturen och vidskepelse, och deras religion fokuserade på kulten av gudar och gudinnor. Kelterna var också duktiga på hantverk som smide, vävning och guldsmide. Deras språk tillhör den keltiska språkfamiljen och vissa former av det används fortfarande idag, särskilt på Irland och i Skottland.

Liv Kelter

 

Liv Keltov

 

Kelterna var ett gammalt indoeuropeiskt folk som levde i Europa innan romarna anlände. Deras kultur och levnadssätt varierade beroende på vilket område de bodde i, men i allmänhet ägnade de sig åt jordbruk, boskapsuppfödning och tillverkning av olika föremål av metall och trä. Kelterna påverkade också sin omgivning med sin kultur och konst, såsom musik, dans, litteratur och konst. Kelternas liv.

Kelterna levde i olika samhällen runt om i Europa, bland annat på Irland, i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Tyskland och Österrike. Deras livsstil byggde på jordbruk och boskapsskötsel, och de bosatte sig i områden med gott om bördig mark och vatten. Kelterna var också mycket konstnärliga och tillverkade olika konstverk, t.ex. musikinstrument, matbehållare och arbetsredskap.

Kelterna hade också en rik mytologi och trodde på olika gudar och andar som skyddade deras samhällen. Deras kultur var starkt baserad på sociala relationer och familjesammanhållning, och kelterna var därför kända för sin höga grad av solidaritet och samhörighet. Idag anses kelterna vara en av de äldsta och viktigaste kulturerna i Europa, och deras arv har en viktig plats i många europeiska nationers historia och kultur.

 

 

Kelternas ursprung – Vilka var kelterna?

 

Kelternas ursprung - Vilka var kelterna?

Kelternas ursprung är ganska osäkert och föremål för många studier och debatter. Enligt vissa källor utvecklades kelterna förmodligen från indoeuropeiska folk som bosatte sig i Europa för mer än 4 000 år sedan. Andra källor tyder på att kelterna kan ha haft sina rötter i tidigare kulturer, t.ex. bägarfolket, som levde i Europa för mer än 5 000 år sedan. Keltiskt ursprung.

Man tror nu att kelterna härstammar från området mellan floden Donau och Kaspiska havet. Var deras första kända bosättningar var belägna. Därefter spreds kelterna över hela Europa och deras kultur utvecklades i olika områden beroende på lokala förhållanden och influenser. Trots att kelterna levde i olika delar av Europa. Deras kultur var likartad på många sätt och manifesterade sig i form av konstverk, verktyg. Matbehållare och andra föremål som är karakteristiska för den keltiska kulturen.

 

Kelter i Slovakien

 

Kelter i Slovakien

 

Kelterna bosatte sig i Slovakien under perioden f.Kr. och deras kultur var aktiv här fram till romarnas ankomst år 1. århundradet e.Kr.  Kelterna i Slovakien bodde alltså i olika områden, bland annat i Košice, Nitra, Bratislava och andra städer. Deras livsstil baserades på jordbruk och boskapsuppfödning. Därför bosatte de sig i områden med gott om bördig jord och vatten. Kelter i Slovakien.

Kelterna i Slovakien påverkade också sin omgivning med sin kultur och konst. Till exempel musik, dans, litteratur och konst. För närvarande finns det många monument i Slovakien som är förknippade med keltisk kultur. Det finns t.ex. bergsmurar, begravningsplatser och andra arkeologiska fynd. Kelterna är en viktig del av Slovakiens historia och deras arv har en viktig plats i Slovakiens kultur och konst.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button