Elektroteknik

Material för magnetiska kretsar

Material för magnetiska kretsar

 • Ett magnetiskt material är ett elektroniskt material med utmärkande magnetiska egenskaper som beror på kemisk sammansättning, kristallstruktur, bearbetningsmetod, temperatur etc.
 • Ämnens magnetiska egenskaper bedöms utifrån de magnetiska storheterna och hur ämnet beter sig i ett magnetfält.
 • De används för att tillverka transformatorkärnor, spolar, skyddshöljen, magnetiska kretsar i elektriska roterande maskiner.

Inom elektronikindustrin är det vanligt att klassificera magnetiska material i:

 1.  magnetiskt mjuka material,
 2. magnetiskt hårda material,
 3. material med speciella magnetiska egenskaper.

Magnetiskt mjuka material

 • de är lättmagnetiserade (även av ett svagt yttre magnetfält är de lättavmagnetiserade),
 • smal hysteresloop (sluten magnetiseringskurva – den magnetiska induktionens B beroende av magnetfältets styrka H),
 • stor permeabilitet μ,
 • små hysteresförluster vid magnetisering med växelström.
 • värphöns

Magnetiskt mjuka material inkluderar:

 •  kompakta metallmaterial – tekniskt rent järn, kiselstål, permalloy (nickel-järnbaserade legeringar).
 • metallpulvermaterial – material tillverkade av järnpulver eller dess legeringar blandat med ett isolerande ämne.
 • icke-metalliska oxidmaterial (ferriter) – bildas genom fusion av järnoxiden Fe6O3 med tvåvärda, undantagsvis envärda metalloxider.

Magnetiskt hårda material

 • De är svåra att magnetisera och särskilt att ommagnetisera,
 • en bred hysteresloop,
 • har en stor remanent (kvarvarande) magnetisk induktion Br,
 • används för att tillverka permanentmagneter.

Magnetiskt hårda material inkluderar:

 • martensitiska stål,
 • härdbara icke-härdbara legeringar,
 • härdbara smidbara legeringar,
 • pulvermaterial,
 • koboltbaserade föreningar – sällsynta jordartsmetaller.

Material med speciella magnetiska egenskaper

Material med speciella magnetiska egenskaper är t.ex:

 • material med hög magnetisk mättnadsinduktion – används för polfästen på permanentmagneter och magnetkretsar i elektromagneter,
 • Material med ortogonal hysteres sjunker kraftigt – används i switchkretsar och magnetiska förstärkare,
 • termokompenserande material – används i mät- och regleranordningar,
 • magnetostriktiva material – visar dimensionsförändringar i magnetfältet, de används som sensorer för mekanisk deformation,
 • material med konstant permeabilitet (perminvars) – används för pulstransformatorer,
 • icke-magnetiska stål – används för rotorringar, kilar och transformatorbultar.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button