Hälsa

Hur man upptäcker diabetes – metoder och behandlingsalternativ

Hur man upptäcker diabetes. Diabetes, även känt som diabetes mellitus, är en kronisk sjukdom som påverkar kroppens förmåga att bearbeta glukos, den viktigaste energikällan för kroppen. Det finns två huvudtyper av diabetes: typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. I den här artikeln går vi igenom grundläggande information om diabetes och hur man upptäcker diabetes genom symtom, läkarundersökning och diagnostiska tester.

 

Hur man upptäcker diabetes

 

Hur man upptäcker diabetes

 

Diabetes är en kronisk sjukdom som kan få allvarliga hälsokonsekvenser om den inte behandlas. Om du har symtom på diabetes är det viktigt att du uppsöker läkare och genomgår diagnostiska tester. Tidig diagnos och korrekt behandling kan lindra diabetessymtomen och minska risken för komplikationer som hjärtsjukdomar, synproblem, skador på njurar och nervsystem.

 

Effektiv diabetesbehandling innebär att du samarbetar med din läkare, följer de behandlingar som ordinerats, har en hälsosam livsstil och regelbundet kontrollerar dina blodsockernivåer. Med tidig upptäckt och adekvat behandling kan du leva ett aktivt och meningsfullt liv även med diabetes.

 

1. Symtom på diabetes

 

Symtom på diabetes

 

Först och främst är det viktigt att känna till vilka symtom som kan tyda på diabetes. Symtomen är likartade för båda typerna av diabetes och omfattar

  •  Överdriven törst och behov av att dricka mycket vätska
  • Frekvent urinering
  • Ovanlig trötthet och svaghet
  • Viktnedgång utan uppenbar anledning
  • Försämrad sårläkning
  • Förhöjda blodsockernivåer
  • Torr och kliande hud

 

2. Läkarundersökning

 

Om du har något av ovanstående symtom eller riskerar att drabbas av riskfaktorer som familjehistoria, fetma eller högt blodtryck bör du uppsöka läkare. Läkaren kommer att undersöka dig i detalj och bedöma dina risker.

 

3. Diagnostiska tester Hur man upptäcker diabetes

 

Diagnostiska tester Hur man upptäcker diabetes

 

Om din läkare anser att det är nödvändigt kan han eller hon rekommendera några av följande diagnostiska tester för att upptäcka diabetes:

 

a) Fastande test

 

Detta test mäter blodsockernivån efter 8 timmars fasta. Blodsockernivån bör ligga under 100 mg/dl (5,6 mmol/l). Blodsockernivåer mellan 100-125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l) indikerar prediabetes och nivåer över 126 mg/dl (7,0 mmol/l) indikerar diabetes.

 

b) Oralt glukostoleranstest (OGTT)

 

I detta test får du en sockerhaltig dryck som innehåller 75 gram glukos och sedan mäts ditt blodsocker efter 2 timmar. Normala blodsockernivåer bör vara lägre än 140 mg/dl (7,8 mmol/l). Blodsockernivåer mellan 140 – 199 mg/dl (7,8 – 11,0 mmol/l) indikerar prediabetes och nivåer över 200 mg/dl (11,1 mmol/l) indikerar diabetes. Hur mycket hår tappar vi dagligen?

 

c) Hemoglobin A1c (HbA1c) – Hur man upptäcker diabetes

 

HbA1c är ett test som mäter den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste 2 till 3 månaderna. Ett HbA1c-värde på mindre än 5,7 % anses vara normalt. Ett värde mellan 5,7%-6,4% indikerar prediabetes och ett värde på 6,5% eller högre indikerar diabetes.

 

4. Bekräftelse av diagnos

 

Bekräftelse av diagnos

 

Om testresultaten tyder på diabetes kan läkaren utföra ytterligare tester för att fastställa typen av diabetes. Tester för att upptäcka typ 1-diabetes omfattar antikroppstest och mätning av C-peptidnivåer, som hjälper till att avgöra om din kropp producerar tillräckligt med insulin. För att upptäcka typ 2-diabetes testar man bl.a. insulinresistens och insulinnivåer i blodet.

 

5. Behandling och hantering av diabetes – Hur man upptäcker diabetes

 

Behandlingen av diabetes beror på typen av sjukdom och omfattar livsstilsförändringar samt medicinering. Vid typ 1-diabetes är det viktigt att ta insulin för att bibehålla normala blodsockernivåer. Vid typ 2-diabetes inriktas behandlingen på att förbättra insulinresistensen och sänka blodsockernivån genom medicinering, kost och fysisk aktivitet. Kan diabetes botas?

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button