Sevärdheter

De vanligaste drömmarna och vad de betyder , Vad betyder en dröm

De vanligaste drömmarna och vad de betyder . De vanligaste drömmarna vi ofta drömmer och vad de kan betyda . Drömmar som vi ofta drömmer . Ofta förekommande drömmar .

Vad betyder dina drömmar egentligen?

Har drömmar en djupare mening? Ett överraskande stort antal människor anser att svaret på denna fråga är ja. Enligt undersökningen tror hela 43% av amerikanerna att drömmar avslöjar omedvetna önskningar och begär.

Vilka är de vanligaste drömmarna?

En välkänd psykoanalytiker beskrev drömmar som den kungliga vägen till det omedvetna och föreslog att vi genom att studera det manifesta innehållet i drömmar kunde klargöra de dolda och omedvetna önskningar som leder till neuroser.
Drömanalys och tolkning av drömmar har blivit en populär källa till både underhållning och självreflektion inom populärkulturen. Har drömmar verkligen dolda betydelser? Kan du lära dig dina omedvetna önskningar och begär genom att tolka dina drömmar?

dröm

Även om de flesta moderna drömteorier menar att det inte finns något svar, har detta inte hindrat tolkare och analytiker från att publicera en hel serie drömordböcker avsedda att ta reda på vad dessa vanliga drömteman och symboler egentligen betyder.De vanligaste drömmarna .

Låt oss ta en närmare titt på några av de vanligaste drömmarna, vad några av de mest populära drömtolkningsböckerna har att säga om dem.

Kristna mirakel 10 mest intressanta mirakel

 

Drömmar om att falla – Vanligaste drömmar 

Drömmar om att falla från en hög höjd är mycket vanliga. Även om det finns en populär myt om att man dör i verkligheten om man slår i marken i en dröm, så är det helt enkelt inte sant. Så vad kan drömmarna om hösten egentligen betyda?

Dröm om att falla Vanligaste drömmar

Enligt många populära drömtolkningar och en studie är fallande drömmar ett tecken på att något går fel i ditt liv. Efter 2. Det kan tyda på att du behöver ompröva ett val eller överväga en ny riktning inom något område i ditt liv.

”Att drömma om att falla är mycket vanligt. Det är en symbol för rädsla i det verkliga livet – kanske ett misslyckande på jobbet eller i ditt kärleksliv”, säger författaren till The Illustrated Dream Dictionary. ”Hösten uttrycker ofta behovet av frihet och behovet av att njuta mer av livet.”

 

Drömmar om att vara naken offentligt – Vanligaste drömmarna 

 

Dröm om nakenhet Vanligaste drömmar

Har du någonsin haft en av dessa pinsamma drömmar där du dyker upp i skolan eller på kontoret och är naken? De vanligaste drömmarna .

Författaren till The Dream Dictionary for Dummies, föreslår att drömma om offentlig nakenhet kan indikera att du känner dig falsk eller att du är rädd för att avslöja dina ofullkomligheter och brister.

 

Drömmar om förföljelse – Vanligaste drömmar 

Drömmar där du jagas av en känd eller okänd förövare kan vara särskilt skrämmande. Dessa typer av drömmar är mycket vanliga.

Men vad säger dessa drömmar om vad som pågår i ditt sinne? Drömtolkare föreslår ofta att sådana drömmar betyder att du försöker undvika något i ditt dagliga liv.

Författaren till Dream Dictionary, föreslår att en hemsökelse i en dröm kan indikera en önskan att fly från sina egna rädslor eller önskningar.

Nyckeln till att förstå vad en sådan dröm kan betyda beror delvis på identiteten hos din förföljare. Att bli jagad av ett djur kan tyda på att du gömmer dig för din egen ilska, passioner och andra känslor.

Hur man mjukar upp håret: 5 naturliga sätt

Om din stalker är en mystisk, okänd figur kan den representera en barndomsupplevelse eller ett trauma från det förflutna. Om du blir förföljd av någon av motsatt kön, menar Crisp att det betyder att du är rädd för kärlek eller hemsökt av ett tidigare förhållande.

 

Drömmar om tandlossning – Vanligaste drömmar 

 

drömma om att förlora en tand Vanligaste drömmar

Författaren till en drömordbok för dummies föreslår att drömma om att förlora tänder kan ha flera betydelser. Det kan betyda att du är orolig för din attraktionskraft eller ditt utseende. Det kan också tyda på att du är orolig för din förmåga att kommunicera, eller att du är orolig för att du har sagt något pinsamt.

”Tändernas sanna väsen är deras förmåga att bita, skära, riva och slipa.” De vanligaste drömmarna .
”Om dina tänder faller ut förlorar du din personliga kraft och förmågan att vara bestämd, beslutsam och självskyddande.”

 

Drömmar om att dö – Vanligaste drömmar 

Döden är ett annat vanligt ämne i drömmar och kan vara särskilt oroande. Drömmande människor drömmer ibland om en älskades död eller till och med drömmer om att dö. Populära drömtolkningar antyder ibland att sådana drömmar återspeglar ångest över förändringar eller rädsla för det okända.

Att drömma om en älskad persons död kan återspegla en liknande rädsla för förändring, särskilt när barn når tonåren. Sådana dödsdrömmar återspeglar därför ett slags sorg inför den oundvikliga tiden.

Studier har också visat att de som närmar sig livets slutskede och deras anhöriga upplever betydande och meningsfulla drömmar som ofta involverar en tröstande närvaro, förberedelser för en resa, att se eller interagera med den avlidne, väntande anhöriga, plågsamma upplevelser och oavslutade affärer.

 

Drömmar om att klara testet – De vanligaste drömmarna 

Enligt författaren till The Hidden Meaning of Dreams kan sammansättningen av dina drömmar avslöja en dold rädsla för misslyckande. Studier har också visat att drömmar av detta slag är vanliga.

drömma om testet De vanligaste drömmarna

”Undersökningar är stressiga upplevelser där du måste komma till rätta med dina brister”, skriver författaren till The Hidden Meaning of Dreams. ”Att drömma om att misslyckas med ett prov, komma för sent eller vara oförberedd visar att du känner dig oförberedd.”

 

Drömmar om otrohet

Att drömma om att din make/maka eller romantiska partner är otrogen mot dig med någon annan kan vara otroligt hemskt.

I vissa fall börjar människor till och med undra om drömmen verkligen kan vara sann. Betyder det att du drömmer att din partner är otrogen, att det kan hända? Eller är det redan på gång? De vanligaste drömmarna .

Författarna till The Complete Idiot’s Guide Dream Dictionary, hävdar att sådana drömmar om otrohet indikerar problem med förtroende, lojalitet och kommunikation i ett förhållande. ”Om du eller din partner var otrogen i en dröm, får en av er för närvarande inte ut vad ni behöver av förhållandet.”

 

Drömmar om att flyga

Drömmar om att flyga upplevs av många. De kan vara spännande och till och med befriande, men ibland kan de vara ganska skrämmande (särskilt för dem som är rädda för höjder).

drömmen om att flyga

Enligt Tony Crisp, författare till Dream Dictionary, representerar idéer om flygning ofta två mycket olika sidor. Å ena sidan kan sådana drömmar representera känslor av frihet och oberoende. Å andra sidan kan de också tyda på en önskan att fly eller fly från livets verklighet.

”Att flyga själv förekommer oftast, vilket visar den självständiga aspekten av att flyga. Men eftersom det ofta innebär positiva känslor av njutning, kan flygning skildra vår sexualitet … särskilt aspekter av den som uttrycker frihet från sociala normer och begränsningar.”

 

Drömmar om graviditet

 

Dröm om graviditet

Drömtolkare föreslår ofta att drömmar om graviditet representerar allt från kreativitet till rädsla. David C. Lohff, författare till Dream Dictionary, anser att graviditetsdrömmar ibland kan representera en kvinnas rädsla för en otillräcklig mamma.

Författaren Tony Crisp, å andra sidan, föreslår att sådana drömmar indikerar att drömmaren håller på att etablera något potentiellt område eller fördjupa en relation, eller att dessa drömmar förebådar svåra tider.

 

Så vad tycker du? Ser någon av dessa drömtolkningar korrekt ut? Om inte, oroa dig inte – dina drömmar är unika och högst personliga. I allmänna tolkningsböcker och drömordböcker är det osannolikt att du hittar något mer än enkel underhållning. Se istället dina drömmar som en reflektion av ditt vakna liv, där dina rädslor, oro, önskningar, förhoppningar och ambitioner för framtiden återspeglas. Tänk på den personliga betydelsen av dina drömmar. Det du upplever i dina drömmar är sannolikt en återspegling av de rädslor du möter i din dagliga tillvaro.

Podobné články

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back to top button